Bezár
Az oldal sütiket használ a felhasználói élmény fokozása céljából. Az oldal böngészésével elfogadja ezt. Értem Részletek
Az Addel.hu webáruházakban a tegnapi napon 3.043.636 Ft értékű termék cserélt gazdát! Próbálja ki Ön is INGYEN >> Webáruházat indítok! <<
Kapcsolat: Vezetékes: 061/427-0297 | sportvilag@sportvilag.com

Adatkezelési TájékoztatóRegisztrációjával kifejezetten hozzájárul, hogy a Sportvilág Hungary Kft. az Ön által megadott adatokat kezelje (név, cím, telefon, e.mail), továbbá, hogy ezen elérhetőségeire visszaigazolásokat és értesítőket juttasson el. 

Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor visszavonható a Sportvilág Hungary Kft. 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út. 185 alatti címre postai úton, vagy a sportvilag@sportvilag.com e-mail címre küldött levél útján.

 

Adatvédelmi Tájékoztató

A Sportvilág Hungary Kft. a jelen Adatvédelmi Irányelvekkel tájékoztatja a Felhasználókat a webáruház és az Elektronikus Szolgáltatások során történő adatkezelés feltételeiről, így többek között a Szolgáltató által történő adatkezelés módjáról, céljáról, jogalapjáról, tartamáról, a kezelt adatok köréről, az esetleges adattovábbításokról, az adatkezelésre vagy adatfeldolgozásra jogosult személyéről, továbbá a személyes adat érintettjének az adatkezelésre vonatkozó jogairól és jogorvoslati lehetőségeiről.

Személyes adatnak minősül minden adat, amely meghatározott, tehát azonosított vagy azonosítható természetes személlyel (érintett) kapcsolatba hozható, így különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A jelen Adatvédelmi Irányelvek a Felhasználók által a webáruház megfelelő használatához szükségesen a Szolgáltató rendelkezésre bocsátott vagy a Felhasználókról a Szolgáltató által gyűjtött személyes adatokra vonatkoznak. Amennyiben valamely Felhasználó önszántából bármely személyes adatát nyilvánosságra hozza, az ilyen közzétételre az Adatvédelmi Irányelvek nem terjednek ki.

A Weblapon elérhető Szolgáltatások használatához szükséges adatok megadásáról a Felhasználók a jelen Adatvédelmi szabályzat elolvasása és értelmezése után maguk döntenek, azok megadása önkéntes, azonban bizonyos esetekben az adatok megadása nélkül a Felhasználó nem tudja az adat megadásához kötött Szolgáltatást igénybe venni, illetve a webáruház valamennyi funkcióját használni.

  1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 • 1.1. A webáruház használata során megadott személyes adatok kezelését a webáruház üzemeltetője végi, amely Sportvilág Hungary Kft. (székhely:1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc utca 185, Cégjegyzékszám: 01-09-894323, adószám: 14222155-2-43 email: sportvilag@sportvilag.com, weboldal: http://www.sportvilag.com) a továbbiakban „Adatfeldolgozó” és egyben a Sportvilág webáruház üzemeltetője.
 • 1.2. Az Ügyfél személyes adatait az Adatfeldolgozó a személyes adatok védelméről szóló törvény (1997. évi 133-as számú tv., 883-as cikk a módosításokkal) valamint az elektronikus szolgáltatások nyújtásáról szóló törvény  rendelkezéseinek, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény és a Polgári törvénykönyv rendelkezéseinek megfelelően kezeli.
 • 1.3. Az Adatfeldolgozó minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy megvédje a magánszemélyek jogait és érdekeit és biztosítja, hogy a személyes adataik kezelése (amíg azok kapcsolata az érintettel helyreállítható) a vonatkozó jogszablyoknak maradéktalanul megfelelően történjen; a személyes adatok a megjelölt, és a törvények megfelelő céllal kerülnek begyűjtésre valamint nem kerülnek átadásra harmadik félnek további, a megjelölttől eltérő célokra való felhasználásra, célhoz kötötten, arányosan, tisztességesen és törvényesen kerülnek kezelésre és tárolásra oly módon, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelés kizárólag az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig tart.
 • 1.4. Az Adatfeldolgozó minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy megvédje a magánszemélyek jogait és érdekeit és biztosítja, hogy a személyes adataik kezelése (amíg azok kapcsolata az érintettel helyreállítható) a vonatkozó jogszablyoknak maradéktalanul megfelelően történjen; a személyes adatok a megjelölt, és a törvények megfelelő céllal kerülnek begyűjtésre valamint nem kerülnek átadásra harmadik félnek további, a megjelölttől eltérő célokra való felhasználásra, célhoz kötötten, arányosan, tisztességesen és törvényesen kerülnek kezelésre és tárolásra oly módon, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. Az adatkezelés kizárólag az adkezelési cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig tart.
 • 1.5. A jelen Adatvédelmi Irányelvek a www.ecipo.hu oldal felhasználási Szabályzatának részét képezik. A nagybetűs kifejezések a Szabályzatban foglalt jelentéssel bírnak, és a jelen Adatvédelmi Irányelvek a Szabályzat többi rendelkezésével együtt értelmezendőek.

  2. AZ ADATKEZELÉS CÉLJA, TARTALMA ÉS FELTÉTELEI

 • 2.1. A személyes adatok feldolgozása az Adatfeldolgozó által kizárólag a webáruház Ügyfél által történő használatához kapcsolódik és kizárólag az ahhoz kapcsolódó célok megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, ezen cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig. Így például amennyiben az Ügyfél a Megrendelés leadása során a személyes átvételt választja a futárszolgálattal való kiküldés helyett, személyes adatai csak az Adásvételi Szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben kerülnek feldolgozásra és az Adatfeldolgozó nem teszi elérhetővé azokat a fuvarozást végző szolgáltató számára.
 • 2.2. Az Adatfeldolgozó által az Ügyfelek személyes adatai gyűjtésének és feldolgozásának céljai:
  • 2.2.1. Az Adásvételi Szerződés vagy az Elektronikus Szolgáltatási szerződés megkötése és teljesítése,. Felhasználói Fiók létrehozása, Megrendelőlap elküldése, Termékkiszállítás. A felhasználói adatokat a Szolgáltató tárolja, annak megadásával a Felhasználó kifejezetten hozzájárul az érintett személyes adat Szolgáltató által történő kezeléséhez. Az adatok tárolásának célja: statisztikák készítése, adatbázis tárolása és működtetése, Webáruház működésének ellenőrzése, visszaélések megakadályozása, felhasználói élmény javítása.
  • Az adatkezelés általános célja az Elektronikus Szolgáltatásokra vonatkozó jogviszonyok létrehozása, az azokból eredő jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése, az Elektronikus Szolgáltatás nyújtása, működés ellenőrzése és a visszaélések megakadályozása, a Felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, a Felhasználóval való kapcsolattartás, statisztikák készítése, forgalom és a felhasználói aktivitás és szokások figyelemmel kísérése és rögzítése.
  • A Szolgáltató a Felhasználóval szemben történő igényérvényesítés, a Szolgáltató vagy harmadik személy jogos érdekének védelme és érvényesítése céljából az érintett jogviszony megszűnésétől számított 24 hónap időtartam alatt 2.4. pontban meghatározott adatokat valamint a Megrendelés adatait tárolja és megőrzi, az erre a célra szolgáló zárolt adatbázisban. Az adatbázishoz kizárólag a Szolgáltató ügyvezetője és az érdekérvényesítésben részt vevő, erre felhatalmazott munkavállalója vagy megbízottja fér hozzá.
  • 2.2.2. Az Adatfeldolgozó termékeiről vagy szolgáltatásairól szóló közvetlen marketing tevékenység, Hírlevél szolgáltatás. Az Ügyfél bármikor indoklás nélkül jogosult leiratkozni a Hírlevélről (Hírlevél lemondása) oly módon, hogy a Szolgáltató számára erre vonatkozó kérelmét elküldi a sportvilag@sportvilag.com email címre vagy írásban postai úton az Sportvilág Hungary Kft. 1214 Budapest, II. Rákóczi Ferenc út 185 szám alatti címére.
  • 2.2.3. A Webáruház cookie technológiát használ. Ennek elveit a szolgáltató cookie szabályzata tartalmazza.
 • 2.3. A Szolgáltató az alábbi személyek részére továbbítja a webáruház Ügyfeleinek személyes adatait:

Mixpakk Kft.
adatkezelő
Székhely: 1118 Budapest, Kaptárkő utca 11 9/35, Magyarország
Weboldal: https://mixpakk.hu/

Tel.:+36703366029
Továbbított adatok: családnév, utónév, kiszállítási cím, email cím, telefonszám
Adatkezelés célja: megrendelt Termék kiszállítás

 • 2.4. Az Adatfeldolgozó a webáruházat használó Ügyfél alábbi adatait kezeli: családnév, utónév; email cím; telefonszám; kiszállítási cím (utca, házszám, lakás szám, irányítószám, helységnév, ország); lakóhely címe/üzleti tevékenység végzésének címe/székhely címe (amennyiben az eltér a szállítási címtől). Amennyiben az Ügyfél nem természetes személy és nem fogyasztó, szükséges megadnia a cég nevét és adószámát.
 • 2.5. A fent jelzett személyes adatok szükségesek lehetnek az Adásvételi Szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez vagy az Elektronikus Szolgáltatások nyújtásához a webáruházban. Minden, a szerződéskötés megvalósulásához szükséges adat előzetesen feltüntetésre kerül a webáruház honlapján valamint a  szabályzatában.
 • 2.6. Az adatkezelés időtartama: az adatkezelés céljának megvalósulásáig, vagy a jogszabályban meghatározott egyéb időpontig, de legalább az Elektronkius Szolgáltatásra vagy az Adásvételi Szerződés megszűnéséig, vagy a Felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig, törvényben meghatározott esetekben azt követően a cél megvalósulásáig.

  3. MŰKÖDÉSI ADATOK

 • 3.1. Az Adatfeldolgozó a kezelt személyes adatokat véglegesen anonimizálja a webáruház üzemeltetését elősegítő statisztikai elemzések készítése céljából. Ezen adatok összesített és anonim jellegűek, azaz nem tartalmazhatnak személyes adatot a Felhasználókról. A belépési naplók nem kerülnek átadásra harmadik fél számára.

  4. AZ ADATFELDOLGOZÁS ALAPJA

 • 4.1. A személyes adatok megadásáról a Felhasználó a jelen Adatvédelmi Irányelv elolvasása és értelmezése után maga dönt, azok megadása önkéntes, az a Felhasználó jogosult megtagadni, azonban bizonyos esetekben az adatok megadása nélkül a Felhasználó nem tudja az adat megadásához kötött Elektronikus Szolgáltatást igénybe venni, illetve a webáruház valamennyi funkcióját használni, valamint lehetetlenné válhat az Adásvételi Szerződés megkötése vagy teljesítése.

  Az adatkezelés jogalapja az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az Ekertv. 13/A. § (1)-(3) bekezdése a következő adatok vonatkozásában: a Szolgáltató a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezeli Felhasználó azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatait (név) és lakcímét. A Szolgáltató az Elektronikus Szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó díjak számlázása céljából kezeli az Elektronikus Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat (név), lakcímet (számlázási cím), valamint a Szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat. A Szolgáltató az Elektronikus Szolgáltatás nyújtása céljából kezeli azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek (e-mail, telefonszám, házhozszállítás esetén a kézbesítéshez kapcsolódó adatok). A Szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az Elektronikus Szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez az Elektronikus Szolgáltatás nyújtásához és a törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

  Az Elektronikus Szolgáltatások igénybevétele kapcsán megadott további adatok esetén az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) a.) pontja alapján az érintett önkéntes hozzájárulása, továbbá az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155.§ (4) bekezdése szerinti hozzájárulás.
 • 4.2. Az adatfeldolgozás célja az az adott Adásvételi Szerződés megkötése és teljesítése, vagy a szerződéskötést megelőzően szükséges lépések megtétele az Ügyél kérésére. Amennyiben az adatok feldolgozása az Adatfeldolgozó saját termékeire vonatkozó közvetlen marketing célokból történik, ez esetben szükséges (1) (2) a Jogszabályokban meghatározott törvényes célok megléte (a személyes adatok védelméről szóló lengyel törvény 23. szakasz 4. bekezdése értelmében az adatok adatfeldolgozó termékeire vonatkozó direkt marketing célból történő felhasználására).

  5. AZ ELLENŐRZÉS JOGA, AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS AZ AZOK MÓDOSÍTÁSÁNAK JOGA

 • 5.1. Az Ügyfél jogosult személyes adataihoz hozzáférni és azokat módosítani.
 • 5.2. A magánszemély jogosult ellenőrizni a rá vonatkozó személyes adatok feldolgozását, melyek az Adatfeldolgozó adatbázisában találhatóak, és joga van arra, hogy: kiegészítse, frissítse vagy kijavítsa a személyes adatait, kérje a feldolgozás ideiglenes vagy végleges felfüggesztését vagy eltávolítását amennyiben az adatok nem teljesek vagy nem aktuálisak vagy hibásak, illetve jogsértő tartalom gyűjtése céljából lettek felhasználva vagy már nincs szükség rájuk abból a célból amelyből meg lettek adva.
 • 5.3. Amennyiben az Ügyfél hozzájárul személyes adatainak feldolgozásához és az Adatfeldolgozó termékeire vonatkozó direkt marketing célból történő felhasználásához, ezt a beleegyezést bármikor visszavonhatja. A beleegyezés visszavonása esetén a Szolgáltató a továbbiakban nem küld direkt marketing üzeneteket, illetve amennyiben az Ügyfél az adatfeldolgozást teljes egészében megtiltja, az Ügyfél személyes adatait a Jogszabályban meghatározott kötelezettségek teljesítése céljából zárt adatbázisban tárolja tovább, amelyhez kizárólag a Jogszabályban kötelezővé tett esetekben férhet hozzá a Szolgáltató adatkezelési vezetője és a számlázással foglalkozó munkatársai.
 • 5.4. Abban az esetben, ha az Adatfeldolgozó célja az Ügyfél adatainak a saját termékeire és szolgáltatásaira vonatkozó direkt marketing célból történő feldolgozása, az érintett magánszemély jogosult (1) írásbeli, indokolt kérést benyújtani az adatai felhasználásának megszüntetésére az adott helyzetben, valamint (2) tiltakozását fejezheti ki a saját adatainak feldolgozása ellen.
 • 5.5. A jelen Adatvédelmi Irányelvekben biztosított jogok gyakorlása érdekében az Ügyfél a Szabályzatban megadott elérhetőségeken veheti fel a kapcsolatot az Adatfeldolgozóval.
 • 5.6. Az Infotv. 14-18. §-ai alapján az érintett (Felhasználó) jogosult arra, hogy a Szolgáltató által kezelt személyes adatai kezeléséről tájékoztatást kérjen; azok helyesbítését kérje; továbbá törlését vagy zárolását kérje. A Felhasználó jogosult az önkéntes hozzájárulásán alapuló, az Elektronikus Szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejöttétől és teljesítésétől független adatkezeléseket megtiltani.

  A Felhasználó bármikor kérhet tájékoztatást a Szolgáltatói adatkezelésről, így különösen az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, vagy az adatfeldolgozó személyéről. A Szolgáltató köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb 30 napon belül, közérthető formában írásban megadni a tájékoztatást. A Felhasználó az adatkezelésről évente egy alkalommal ingyenesen kérhet tájékoztatást. Amennyiben az érintett ugyanarra az adatkörre vonatkozóan újabb tájékoztatást kér az adott évben, úgy a Szolgáltató jogosult költségtérítést kérni. A Felhasználó által már megfizetett költségtérítés összegét a Szolgáltató a Felhasználó részére visszatéríti, amennyiben a Felhasználó személyes adatainak helyesbítésére kerül sor vagy az adatok törlésre vagy helyesbítésre kerültek, illetve ha az Infotv. ezt előírja. Amennyiben a Szolgáltató a kérelmet nem találja megalapozottnak és annak teljesítését megtagadja, úgy a Szolgáltató a kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a Felhasználóval, a jogorvoslati jogaira vonatkozó tájékoztatással együtt. 

  A Felhasználó kérheti adatai helyesbítését, ha azok nem felelnek meg a valóságnak.
  A Szolgáltató a Felhasználóra vonatkozó személyes adatokat törli, ha az adatkezelés jogellenes; a Felhasználó az adatok törlését kéri; a Felhasználó személyes adata hiányos vagy téves, és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; az adatkezelés célja megszűnt; azt bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

  A Felhasználó törlés iránti kérelme kizárólag a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelt adatok törlésére vonatkozhat, és az nem érinti a jogszabály által elrendelt kötelező adatkezeléssel érintett adatok körét. A Szolgáltató a Felhasználó személyes adatainak kezelésére továbbá hozzájárulás nélkül illetve a hozzájárulás visszavonására vonatkozó kérelmét követően is jogosult az Infotv. 6 §-a alapján, amennyiben az a Szolgáltató mint adatkezelő jogi kötelezettségeinek teljesítése vagy a Szolgáltató jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és nem áll fenn olyan körülmény, amelyre tekintettel az érintett személyes adatok védelméhez fűződő joga meghaladná a Szolgáltató adatkezeléssel összefüggő érdekét.

  Törlés helyett a Felhasználó kérheti személyes adatainak zárolását. Adatzárolás esetén a Felhasználó személyes adatai olyan azonosító jelzéssel kerülnek ellátásra, amelyek az adatok további kezelését végleges vagy határozott időre korlátozzák.

  A jelen pont szerinti kérelmeket a Szolgáltató a Szabályzatban megjelölt elérhetőségeken fogadja.

  A Felhasználó a fentieken túl tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges (kivéve kötelező adatkezelés esetén), vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik. A Szolgáltató a tiltakozást kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében hozott döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja. Amennyiben a Szolgáltató a Felhasználó tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett adatot továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

  6. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 • 6.1. Az webáruház tartalmazhat linkeket melyek egyéb internetes odalakra vezetnek. Az Adatfeldolgozó javasolja a Felhasználóknak, hogy egy másik oldalra történő átlépés esetén tanulmányozzák az arra vonatkozó adatvédelmi irányelveket. A jelen adatvédelmi irányelv kizárólag a webáruházra és annak weboldalára vonatkozik.
 • 6.2. Az Adatfeldolgozó olyan technikai és szervezési megoldásokat alkalmaz, melyek biztosítják a személyes adatok védelmét az adatok jellegéhez és a kockázat mértékéhez igazodva, így különösen a jogosulatlan hozzáféréssel szemben történő védelemre illetve a jogszabálysértő adatfeldolgozással, módosítással, adatvesztéssel vagy megsemmisítéssel szemben történő védelmet.
 • 6.3. Az Adatfeldolgozó köteles biztosítani az alábbi technikai feltételeket annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatok megszerzését és módosítását jogosulatlan személyek által:
  • 6.3.1. A megszerzett adatok védelme illetéktelen hozzáférés ellen.
  • 6.3.2. SSL tanúsítvány a webáruház azon oldalán, ahol az Ügyfelek személyes adatot adnak meg.
  • 6.3.3. Az adatok titkosítása az Ügyfél engedélyével.
  • 6.3.4. A Felhasználói fiókhoz való hozzáférés védelme egyedi felhasználónévvel és jelszóval.
 • 6.4. Jogorvoslat Az érintett a jogainak megsértése esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) bejelentést tenni vagy – választása szerint – a Szolgáltató székhelye vagy az érintett a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulni.
  Amennyiben a Felhasználó kérelme a Szolgáltató által elutasításra kerül, azzal szemben a Felhasználó a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, vagy a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat. Amennyiben a Szolgáltató tiltakozása tárgyában hozott döntésével nem ért egyet, vagy a Szolgáltató határidőn belül nem dönt, a Felhasználó, a döntés közlésétől, vagy az elmulasztott határidő utolsó napjától számított 30 napon belül a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti bírósághoz fordulhat.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt megilleti:

 • a tájékoztatáshoz való jog,
 • az adatok helyesbítéséhez való jog,
 • az adatok törléséhez való jog,
 • az adatok zárolásához való jog,
 • a tiltakozás joga.

Ön az adatkezelés időtartamán belül tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatai kezeléséről. Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül írásban, közérthető formában tájékoztatja Önt a kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – amennyiben az adatok továbbítására is sor került – arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat.

Ön az adatkezelés időtartamán belül kérheti, hogy az Adatkezelő a személyes adatait helyesbítse. A kérésének az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz.

Önnek lehetősége van a személyes adatainak törlését kérni, amelynek az Adatkezelő legkésőbb 15 napon belül eleget tesz. A törlés joga nem terjed ki arra, ha az Adatkezelőt törvény kötelezi az adatok további tárolására, illetve arra az esetre, sem ha az Infotv. 6. § (5) bekezdésével összhangban az Adatkezelő jogosult a személyes adatok további kezelésére (így például a számlázással összefüggésben).

Ön kérheti, hogy az Adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az adatok végleges törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az a cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Ön tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén és az Infotv. 6. § (5) bekezdésében foglalt esetben;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása – az Ön hozzájárulása nélkül – közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről Önt írásban tájékoztatja. Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megsértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben bírósághoz fordulhat. 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

 

 ******************************************************************************************************

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

 

Mi az a cookie?
Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küld el  azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról. A cookie-k (sütik) nem tartalmaznak személyes információkat, és nem alkalmasak az egyéni felhasználó azonosítására. A cookie-k (sütik) gyakran olyan egyéni azonosítót tartalmaznak - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol. Néhány cookie (süti) a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül számítógépén.

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja:
Az adatkezelés hátterét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. Az adatkezelés jogalapja az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői:

A működéshez szigorúan szükséges cookie-k: Ezek a cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek, és lehetővé teszik a weboldal alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányába az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k: Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartama kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

 

 

Google Adwords cookie :

Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

Google Analytics cookie: A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt – felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

RTB személyre szabott retargeting cookiek-k: A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg

Munkamenet cookie: Ezek a sütik a látogató tartózkodási helyét, a böngésző nyelvét, a fizetés pénznemét tárolják, élettartamuk a böngésző bezárása, vagy maximum 2 óra.

Referer cookiek: Azt rögzítik, hogy a látogató milyen külső oldalról érkezett az oldalra. Élettartamuk a böngésző bezárásáig tart.

Utoljára megtekintett termék cookie: Rögzíti a termékeket, amiket utoljára megtekintett a látogató. Élettartamuk 60 nap.

Utoljára megtekintett kategória cookie: Rögzítit az utoljára megtekintett kategóriát. Élettartama 60 nap.

Mobil verzió, design cookie: Érzékeli a látogató használt eszközt, és mobilon átvált teljes nézetre. Élettartama 365 nap.

Cookie elfogadás cookie: Az oldalra érkezéskor a figyelmeztető ablakban elfogadja a cookiek tárolásáról szóló nyilatkozatot. Élettartama 365 nap.

Kosár cookie: A kosárba helyezett termékeket rögzíti. Élettartama 365 nap.

Intelligens ajánlat cookie: Intelligens ajánlatok megjelenítésének feltételeit rögzíti (pl. volt-e már az oldalon a látogató, van-e rendelése). Élettartama 30 nap.

Facebook pixel (Facebook cookie) A Facebook-képpont olyan kód, amelynek a segítségével a honlapon jelentés készül a konverziókról, célközönségek állíthatók össze, és az oldal tulajdonosa részletes elemzési adatokat kap a látogatók honlap használatáról. A Facebook remarketing pixel követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jeleníthet meg a Facebook felületén. A Facebook remarketing lista nem alkalmas személyazonosításra. A Facebook Pixellel / Facebook-képponttal kapcsolatosan további információt itt találhat: https://www.facebook.com/business/help/651294705016616

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

Sportvilág